Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Wypowiedzenie umowy przedłużonej automatycznie


Poziom 16, Badacz Przestworzy
 • 25
 • 66
 • 0

Wypowiedzenie umowy przedłużonej automatycznie

IMG_9742.png

Wklejam tu fragment opinii radcy prawnego w tej sprawie, wraz z poprawionym przeze mnie szkicem który odręcznie nam narysował podczas rozmowy. 

 • Mianowicie §7 pkt 4 odnosi się do do okresu "na jaki została zawarta" ta umowa. Zgodnie z §3 pkt 1 umowa "zostaje zawarta na czas określony 24 miesięcy". Po tym okresie umowa zostaje przedłużona automatycznie na kolejne okresy. Okresy zawarcia umowy i automatycznego przedłużenia umowy nie są tożsame. Po upływie okresu zawarcia umowy, zaczyna obowiązywać §7 pkt 1, który umożliwia nam rozwiązanie umowy "w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia".

Poziom 29, Znawca Przestworzy
 • 1779
 • 8648
 • 66

Wypowiedzenie umowy przedłużonej automatycznie

@Niezadowolony24 Czy po automatycznym odnowieniu umowy na kolejne 12 miesięcy, kwota zobowiązania wzrosła? Jeżeli nie to, w mojej ocenie, operator nadal stosuje bonifikaty i nalicza, w przypadku wcześniejszego zerwania umowy, utracone korzyści w postaci kary umownej (plus kwota abonamentu). Cytowany §7 pkt 1 pozwala na zakończenie przedłużonej umowy przed okresem dwunastu miesięcy, §7 pkt 4 daje operatorowi możliwość naliczenia kary za takie zerwanie. Co innego gdyby umowa nie przedłużała się automatycznie tylko przeszła na czas nieokreślony.

PS Automatyczne odnowienie to zawarcie kolejnej umowy terminowej, której zerwanie generuje kary umowne. Nie widzę możliwości ich uniknięcia.


Poziom 16, Badacz Przestworzy
 • 25
 • 66
 • 0

Wypowiedzenie umowy przedłużonej automatycznie


IMG_9746.jpeg

IMG_9744.jpeg
@Samotnicknapisał(-a)

@Niezadowolony24 Czy po automatycznym odnowieniu umowy na kolejne 12 miesięcy, kwota zobowiązania wzrosła? Jeżeli nie to, w mojej ocenie, operator nadal stosuje bonifikaty i nalicza, w przypadku wcześniejszego zerwania umowy, utracone korzyści w postaci kary umownej. Cytowany §7 pkt 1 pozwala na zakończenie przedłużonej umowy przed okresem dwunastu miesięcy, §7 pkt 4 daje operatorowi możliwość naliczenia kary za takie zerwanie. Co innego gdyby umowa nie przedłużała się automatycznie tylko przeszła na czas nieokreślony.


Kwota abonamentu nie wzrosła.

 

$7 pkt 1 i 4 zgodnie z nomenklaturą prawniczą użytych pojęć powinny być stosowane w zależności od charakteru zakończenia umowy. Albo tak, albo tak, nie łącznie. 

Znalazłem na stronie UOKiK interpretację przepisów prawa telekomunikacyjnego, w której prezes UOKiK zakazał stosowania klauzul przedłużających umowę na okresy określone. Klauzula o przedłużeniu automatycznym może być stosowana tylko w wyjątkowych okolicznościach i pod warunkiem przejścia umowy na czas nieokreślony.  

Spółka Polski Prąd i Gaz dostała za umieszczenie takiego zapisu o automatycznym przedłużeniu ale na okres oznaczony ponad 100 tys. zł kary od UOKiK.

Dotarłem do tej decyzji, jest dostępna tutaj.


Na koniec podkładka z ustawy. 
Art. 56 (2) ust 1. Ustawy 
z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne
W przypadku gdy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową.

Poziom 29, Znawca Przestworzy
 • 1779
 • 8648
 • 66

Wypowiedzenie umowy przedłużonej automatycznie

@Niezadowolony24 W takim razie zasięgnij porady czy możesz powołać się na niedozwolone klauzule w umowie.


Poziom 45, Pionier Misji
 • 32446
 • 36829
 • 1370

Wypowiedzenie umowy przedłużonej automatycznie

Czy umowa była na firmę (jaka forma działalności gospodarczej) czy na osobę fizyczną (konsumenta nie prowadzącego działalności gospodarczej)?

Poziom 16, Badacz Przestworzy
 • 25
 • 66
 • 0

Wypowiedzenie umowy przedłużonej automatycznie


@Piotrekk85napisał(-a)
Czy umowa była na firmę (jaka forma działalności gospodarczej) czy na osobę fizyczną (konsumenta nie prowadzącego działalności gospodarczej)?

Jednoosobowa działalność gospodarcza, ale JDG w niektórych sytuacjach (np. zwroty konsumenckie na podstawie odstąpienia od umowy sprzedaży) takie działalności traktuje się na równi z konsumentem. 


Poziom 45, Pionier Misji
 • 32446
 • 36829
 • 1370

Wypowiedzenie umowy przedłużonej automatycznie

Nie w tym wypadku. APU zostało zanegowane dla konsumentów. Usługa w Orange DSL (nazwa handlowa a nie technologiczna) dała Ci benefity, których na osobę fizyczną byś nie miał.

Sprawa w Orange przegrana. U rzecznika konsumentów jak ktoś radził też bo nie spełniasz przesłanek do uzyskania wsparcia.

Jak masz cierpliwość to UOKiK (ale on nie pomaga w tego typu sprawach indywidualnie, ale ocenia zbiorowe podejście) lub sąd.

Ew może postępowanie polubowne ADR ale raczej nie będzie za free.

Poziom 16, Badacz Przestworzy
 • 25
 • 66
 • 0

Wypowiedzenie umowy przedłużonej automatycznie


@Piotrekk85napisał(-a)
Nie w tym wypadku. APU zostało zanegowane dla konsumentów. Usługa w Orange DSL (nazwa handlowa a nie technologiczna) dała Ci benefity, których na osobę fizyczną byś nie miał.

Sprawa w Orange przegrana. U rzecznika konsumentów jak ktoś radził też bo nie spełniasz przesłanek do uzyskania wsparcia.

Jak masz cierpliwość to UOKiK (ale on nie pomaga w tego typu sprawach indywidualnie, ale ocenia zbiorowe podejście) lub sąd.

Ew może postępowanie polubowne ADR ale raczej nie będzie za free.

APU (na czas określony) zostało uznane za niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 385^1 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny

 

Poza tym nie byłbym taki pewny tego wyłączenia JDG z praw konsumenta w tym przypadku. 
Poniżej przytaczam zmianę która wprowadzono w Kodeksie Cywilnym w artykułach dotyczących niedozwolonych klauzul umownych:

Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U.2019.1495 z dnia 8 sierpnia 2019). Do kodeksu cywilnego wprowadzono następujące przepisy:

„Art. 3855 Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853 (regulujące niedozwolone postanowienia umowne R.D.), stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”.

 

i cytat z wyroku sądu w tej sprawie:

„Tym samym, jak się wydaje, ustawodawca postanowił w zakresie wskazanym powyższą ustawą rozwiązać problem umów zawieranych przez przedsiębiorców - osoby fizyczne wprawdzie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a więc których cel nie zmierza choćby częściowo do zaspokojenia ich osobistych potrzeb, ale których przedmiot pozostaje poza zakresem prowadzonej działalności, a więc w których osoby te nie są profesjonalistami” (Wyrok SO w Sieradzu z 26 lipca 2021 r., I Ca 303/21, LEX nr 3242089).

 

W ramach mojej działalności nie jestem profesjonalistą w zakresie usług telekomunikacyjnym, jedynie, jak zwykły konsument, wykorzystuje je.


Poziom 45, Pionier Misji
 • 32446
 • 36829
 • 1370

Wypowiedzenie umowy przedłużonej automatycznie


@Niezadowolony24napisał(-a)

W ramach mojej działalności nie jestem profesjonalistą w zakresie usług telekomunikacyjnym, jedynie, jak zwykły konsument, wykorzystuje je.


NIkt by Ci DSLa nie sprzedał gdybyś nie podpisał stosownego oświadczenia. Proponuję poczytać wstępne oświadczenia o ile podpisywałeś je w dwóch egzemplarzach.


Poziom 16, Badacz Przestworzy
 • 25
 • 66
 • 0

Wypowiedzenie umowy przedłużonej automatycznie


@Piotrekk85napisał(-a)

@Niezadowolony24napisał(-a)

W ramach mojej działalności nie jestem profesjonalistą w zakresie usług telekomunikacyjnym, jedynie, jak zwykły konsument, wykorzystuje je.


NIkt by Ci DSLa nie sprzedał gdybyś nie podpisał stosownego oświadczenia. Proponuję poczytać wstępne oświadczenia o ile podpisywałeś je w dwóch egzemplarzach.


Dzięki za podpowiedź, sprawdzę to o czym mówisz.