Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2019 r.

ROZWIĄZANE

Poziom 45, Pionier Misji
 • 32477
 • 36973
 • 1372

Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2019 r.

Dla Klientów indywidualnych ofert na abonament:

Pokaż szczegóły

Od 1 stycznia 2019 r. jeszcze większe pakiety GB w roamingu w UE w ramach abonamentu

W związku z Rozporządzeniem Wykonawczym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. ustalającego harmonogram zmiany średnich stawek hurtowych za świadczenie usług transmisji danych w roamingu regulowanym (tj. w Unii Europejskiej i na terenie krajów EOG) od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegną Cenniki usług w roamingu dla klientów indywidualnych ofert na abonament. 
Zmiana polega na:

1. podwyższeniu Limitu GB w roamingu w Strefie 1 wynikających z Polityki Uczciwego Korzystania w poszczególnych planach taryfowych, np. w Orange Love dla usługi telefon komórkowy aktualny pakiet GB w roamingu w UE wynosi 3,22GB a od Nowego Roku będzie to 4,18GB miesięcznie.

2. obniżeniu z 0,03 zł brutto na 0,0234 zł brutto opłaty za każdy MB transmisji danych w Strefie 1 po wykorzystaniu na danym numerze Limitu GB w danym okresie rozliczeniowym. Dzięki temu cena 1 GB od Nowego Roku wyniesie tylko 23,96 zł.

3. obniżeniu z 0,03 zł brutto na 0,0234 zł brutto opłat dodatkowych za każdy MB transmisji danych w Strefie 1 oraz za każdą wysłaną wiadomość MMS ze Strefy 1, które mogą zostać doliczone w przypadku ich wykorzystywania niezgodnie z Polityką Uczciwego Korzystania z roamingu w UE.

Powyższe zmiany nie stanowią podwyżki cen i zostaną dokonane automatycznie w dniu 1 stycznia 2019 roku.

W przypadku braku akceptacji zmian w cenniku, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Wypowiedzenia umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian, tj. do dnia 1 stycznia 2019 r.

W przypadku wypowiedzenia przez Państwa umowy zawartej na czas oznaczony, z powodu braku akceptacji zmian w cenniku wynikającej ze zmiany przepisów prawa i stanowiących obniżkę ceny, Orange przysługuje roszczenie o zapłatę ulgi, przyznanej w związku z zawarciem umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Wyżej wymienione zmiany podane są w dokumentach załączonych poniżej:

Dla Klientów ofert na kartę:

Pokaż szczegóły

W związku z Rozporządzeniem Wykonawczym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. ustalającego harmonogram zmiany średnich stawek hurtowych za świadczenie usług transmisji danych w roamingu regulowanym (tj. w Unii Europejskiej i na terenie krajów EOG) od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulega Cennik usług w roamingu dla Abonentów ofert na kartę. 
Zmiana polega na:

1. podwyższeniu Limitu GB, przysługującego Abonentowi w związku z Polityką Uczciwego Korzystania, do wykorzystania na transmisję danych w Strefie 1,

2. obniżeniu z 0,03 zł brutto na 0,0234 zł brutto opłaty za każdy MB transmisji danych w Strefie 1, którą pobieramy po wykorzystaniu przez Abonenta na danym numerze Limitu GB w danym okresie obowiązywania,

3. obniżeniu z 0,03 zł brutto na 0,0234 zł brutto opłat dodatkowych za każdy MB transmisji danych w Strefie 1 oraz za każdą wysłaną wiadomość MMS ze Strefy 1, które mogą zostać przez nas doliczone do opłat naliczanych w roamingu, jeżeli Abonent będzie korzystać z usług roamingowych niezgodnie z Polityką Uczciwego Korzystania, o której mowa w Cenniku usług w roamingu dla Abonentów ofert na kartę.

Powyższe zmiany nie stanowią podwyżki cen i zostaną dokonane automatycznie w dniu 1 stycznia 2019 roku.

W przypadku braku akceptacji zmian w cenniku, przysługuje Abonentowi prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wypowiedzenia umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian, tj. do dnia 1 stycznia 2019 r. Wyżej wymienione zmiany podane są w dokumencie załączonym poniżej.:

Dla Klientów ofert biznesowych:

Pokaż szczegóły

W związku z Rozporządzeniem Wykonawczym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. ustalającego harmonogram zmiany średnich stawek hurtowych za świadczenie usług transmisji danych w roamingu regulowanym (tj. w Unii Europejskiej i na terenie krajów EOG) od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegną Cenniki usług w roamingu dla Firm. 
Zmiana polega na:

1. podwyższeniu Limitu GB, przysługującego Państwu w związku z Polityką Uczciwego Korzystania, do wykorzystania na transmisję danych w Strefie 1,

2. obniżeniu z 0,02 zł netto na 0,019 zł netto opłaty za każdy MB transmisji danych w Strefie 1, którą pobieramy po wykorzystaniu przez Państwa na danym numerze Limitu GB w danym okresie rozliczeniowym,

3. obniżeniu z 0,02 zł netto na 0,019 zł netto opłat dodatkowych za każdy MB transmisji danych w Strefie 1 oraz za każdą wysłaną wiadomość MMS ze Strefy 1, które mogą zostać przez nas doliczone do opłat naliczanych w roamingu, jeżeli będą Państwo korzystać z usług roamingowych niezgodnie z Polityką Uczciwego Korzystania, o której mowa w Cenniku usług w roamingu dla Firm.

Powyższe zmiany nie stanowią podwyżki cen i zostaną dokonane automatycznie w dniu 1 stycznia 2019 roku.

W przypadku braku akceptacji zmian w cenniku, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Wypowiedzenia umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian, tj. do dnia 1 stycznia 2019 r.

W przypadku wypowiedzenia przez Państwa umowy zawartej na czas oznaczony, z powodu braku akceptacji zmian w cenniku wynikającej ze zmiany przepisów prawa i stanowiących obniżkę ceny, Orange przysługuje roszczenie o zapłatę ulgi, przyznanej w związku z zawarciem umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Wyżej wymienione zmiany podane są w dokumencie załączonym poniżej:

Źródło: https://www.orange.pl/view/roaming.

1 ZAAKCEPTOWANE ROZWIĄZANIE

Rozwiązanie:

Poziom 45, Pionier Misji
 • 32477
 • 36973
 • 1372

Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2019 r.

 

Pokaż szczegóły

Na blogu można doczytać istotną zmianę. Od 19.04.2019 będą dopłaty w roamingu także na abonamencie.

 

Nowy cennik przewiduje, że niezależnie od opłat dodatkowych, wynikających z zasad FUP, Orange może naliczyć dopłaty na podstawie decyzji Prezesa UKE dotyczącej korzystania z usług w roamingu w UE:

 • 0,05 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego,
 • 0,02 zł za minutę odebranego połączenia głosowego,
 • 0,01 zł za wysłaną wiadomość SMS,
 • 0,00738 zł za wysłaną wiadomość MMS,
 • 0,00738 zł za każdy MB transmisji danych (opłata dodatkowa za 1 GB transmisji danych wynosi 7,56 zł).

Jednak klienci, którzy od 1 stycznia do 18 kwietnia 2019 r. podpiszą z Orange umowę lub aneks do umowy na mobilne usługi abonamentowe z dostępnym roamingiem w UE, nie będą ponosić tych dodatkowych kosztów dzięki promocji „Roaming w UE bez dopłat”. Nowy cennik nie dotyczy klientów, którzy podpisali lub przedłużyli umowy do końca 2018 roku.

 

Aktualne ceny dostępne zawsze pod adresem: https://www.orange.pl/view/roaming

Wyświetl rozwiązanie w oryginalnym poście

27 ODPOW. 27

Zespół Nasz Orange
 • 1059
 • 8682
 • 53

Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2019 r.

Temat zostanie przyklejony w ogłoszeniach - 7 i +7 dni od wejścia w życie. Dzięki @Piotrekk85


Poziom 45, Pionier Misji
 • 32477
 • 36973
 • 1372

Poziom 45, Pionier Misji
 • 32477
 • 36973
 • 1372

Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2019 r.

 

Pokaż szczegóły

Na blogu można doczytać istotną zmianę. Od 19.04.2019 będą dopłaty w roamingu także na abonamencie.

 

Nowy cennik przewiduje, że niezależnie od opłat dodatkowych, wynikających z zasad FUP, Orange może naliczyć dopłaty na podstawie decyzji Prezesa UKE dotyczącej korzystania z usług w roamingu w UE:

 • 0,05 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego,
 • 0,02 zł za minutę odebranego połączenia głosowego,
 • 0,01 zł za wysłaną wiadomość SMS,
 • 0,00738 zł za wysłaną wiadomość MMS,
 • 0,00738 zł za każdy MB transmisji danych (opłata dodatkowa za 1 GB transmisji danych wynosi 7,56 zł).

Jednak klienci, którzy od 1 stycznia do 18 kwietnia 2019 r. podpiszą z Orange umowę lub aneks do umowy na mobilne usługi abonamentowe z dostępnym roamingiem w UE, nie będą ponosić tych dodatkowych kosztów dzięki promocji „Roaming w UE bez dopłat”. Nowy cennik nie dotyczy klientów, którzy podpisali lub przedłużyli umowy do końca 2018 roku.

 

Aktualne ceny dostępne zawsze pod adresem: https://www.orange.pl/view/roaming


Poziom 45, Pionier Misji
 • 32477
 • 36973
 • 1372

Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2019 r.

Na stronach Orange opublikowano nowe regulaminy promocji i cenniki dla osób i firm, którzy podpiszą umowę lub aneks od 1.01.2019.

 

Dla klientów indywidualnych na abonament:

 

Pokaż szczegóły

Dla klientów biznesowych:

 

Pokaż szczegóły

 

 

Czyli dopłaty na abonamencie po 19.04.2019 jednak będą...


Poziom 12, Tropiciel Przestworzy
 • 19
 • 29
 • 0

Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2019 r.

Czyli podpisując umowę w okresie trwania tej promocji FUP przestaje obowiązywać, i na okres umowy możemy korzystać z roamingu do woli?


Poziom 45, Pionier Misji
 • 32477
 • 36973
 • 1372

Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2019 r.

Nie. Masz warunki z dnia podpisania umowy. Dopłaty obowiązują dla nowych umów lub gdy przedłużysz umowę po 19.04.2019.

Poziom 45, Pionier Misji
 • 32477
 • 36973
 • 1372

Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2019 r.

Ps. FUP po staremu cały czas obowiązuje. To chodzi o jeszcze dodatkowe dopłaty. Po 19.04 w ramach limitu będzie dodatkowa dopłata np do limitu GB (czyli nie będzie już nawet małego pakietu na 4 miesiące za darmo) i po przekroczeniu FUP opłaty będą nieco większe.

Poziom 9, Zwiadowca Przestworzy
 • 5
 • 6
 • 0

Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2019 r.

Witam,

 

Troszkę się gubię. Proszę o wyjaśnienie.

 

Mam umowę z czerwca 2017. Umowa na czas określony skończyła się w czerwcu 2018, jestem na umowie na czas nieokreślony aktualnie. Nie przedłużałem, bo dziś są gorsze abonamenty niż kiedyś, a mianowicie dają niecałe 6 GB w UE, a tym co ja mam prawie 9 GB (Smart Plan LTE Tylko SIM 105,98). Więc czemu miałbym zmieniać na coś gorszego ?

 

Ale teraz pojawia się ta ich super promocja „Roaming w UE bez dopłat". Czy to oznacza, że jeśli do 18 kwietnia 2019 roku nie przedłużę umowy z Orange to zaczną naliczać dodatkowe opłaty za kazdy 1 GB w UE? Tj 7,38 zł za 1 GB, czyli za 9Gb będzie to ok 66 zł więcej, jeśli wszystko wykorzystam?

 

Pytam, bo na stronie https://www.orange.pl/view/roaming , jest tyle różnych cenników dla abonamentów podpisanych w różnym czasie, że idzie się po prostu pogubić i nie wiadomo co do czego tak naprawdę.

 

Czy te "promocyjne dopłaty" po 18 kwietnia również obejmą mnie jak nie przedłużę umowy ?!

 


Poziom 45, Pionier Misji
 • 32477
 • 36973
 • 1372

Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2019 r.

Jeśli masz stary plan, to te dopłaty Cię nie dotyczą.