Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Zmiany w roamingu od 1.01.2020 r.


Poziom 40, Guru *****
 • 29951
 • 22609
 • 1288

Zmiany w roamingu od 1.01.2020 r.

W skrócie: większy Limit GB w ramach FUP, nieco mniejsze dopłaty. Prawo do bezpłatnego rozwiązania umowy z lojalką mają tylko klienci prepaida, reszta osób nie jest uprawniona do rozwiązania umowy bez kary jeśli posiada umowę na czas określony. Doprecyzowano, że 1GB to 1024 MB.

Dla klientów oferty Flex dodatkowo zmieniają się kraje: roaming zyskuje Brazylia i Honduras, a traci Korea Północna, Sudan Południowy i Timor Wschodni.

 

Dla Klientów indywidualnych ofert na abonament:

Pokaż szczegóły

W związku z Rozporządzeniem Wykonawczym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegną Cenniki usług w roamingu dla klientów indywidualnych ofert na abonament. Zmiana polega na:

1. podwyższeniu Limitu GB w roamingu w Strefie 1 wynikających z Polityki Uczciwego Korzystania w poszczególnych planach taryfowych, np. w Planie Mobilnym 55 (bez rabatów za zgody) aktualny pakiet GB w roamingu w UE wynosi 5,43 GB a od Nowego Roku będzie to 6,88 GB miesięcznie.
2. obniżeniu z 0,0234 zł brutto na 0,01845 zł brutto opłaty za każdy MB transmisji danych w Strefie 1 po wykorzystaniu na danym numerze Limitu GB w danym okresie rozliczeniowym. Dzięki temu cena 1 GB (1024 MB) od Nowego Roku wyniesie tylko 18,89 zł brutto.
3. obniżeniu z 0,0234 zł brutto na 0,01845 zł brutto opłat dodatkowych za każdy MB transmisji danych w Strefie 1 oraz za każdą wysłaną wiadomość MMS ze Strefy 1, które mogą zostać doliczone w przypadku ich wykorzystywania niezgodnie z Polityką Uczciwego Korzystania z roamingu w Strefie 1.

Dodatkowo do cennika został dodany punkt zawierający postanowienie wyjaśniające o treści „Transmisja 1 GB danych jest rozliczana jako 1024MB”.

Powyższe zmiany nie stanowią podwyżki cen i zostaną dokonane automatycznie w dniu 1 stycznia 2020 r.

Dodatkowo, do Cenników zostało dodane postanowienie, które określa zasady naliczania opłat za roaming w Strefie 1 w momencie, w którym inne niż Polska państwo stanie się członkiem UE lub EOG lub status jego członkostwa ulegnie zmianie. Dodane postanowienie brzmi: ”W przypadku utraty statusu państwa członkowskiego UE (w tym terytorium zależnego) lub EOG, usługi w roamingu świadczone w tym państwie będą rozliczane po cenach określonych w Strefie 2, od daty jego wystąpienia z UE lub EOG. W przypadku uzyskania statusu państwa członkowskiego UE (w tym terytorium zależnego) lub EOG przez państwo, które nie jest wymienione w Strefie 1, usługi w roamingu w tym państwie będą rozliczane jak połączenia w roamingu w Strefie 1 od daty uzyskania statusu członka UE lub EOG”.

W przypadku braku akceptacji zmian w Cenniku, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Wypowiedzenia umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian, tj. do dnia 1 stycznia 2020 r.

W przypadku wypowiedzenia przez Państwa umowy zawartej na czas oznaczony, z powodu braku akceptacji zmian w Cenniku Orange przysługuje roszczenie o zapłatę ulgi, przyznanej w związku z zawarciem umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Wyżej wymienione zmiany podane są w dokumentach załączonych poniżej:

Przypominamy, że dopłata wskazana w pkt. 17 Cennika usług w roamingu dla Klientów indywidualnych ofert na abonament obowiązującego od 01.01.2020 r. dla klientów, którzy zawarli umowę lub aneks do umowy od 7 marca 2019 r. do 12 maja 2019 r. oraz Cennika usług w roamingu dla Klientów indywidualnych ofert na abonament obowiązującego od 01.01.2020 r. dla klientów, którzy zawarli umowę lub aneks do umowy od 13 maja 2019 r. zgodnie z regulaminem promocji Roaming w UE bez dopłat jest obniżona do wysokości 0,001845 zł brutto za wysłaną wiadomość MMS i każdy MB transmisji danych do dnia 18.04.2020 r. i w okresie promocji nie będzie pobierana.

Dla Klientów ofert na kartę:

Pokaż szczegóły


W związku z Rozporządzeniem Wykonawczym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulega:
- Cennik usług w roamingu dla Abonentów ofert na kartę.

Zmiana polega na:
1. podwyższeniu Limitu GB, przysługującego Abonentowi w związku z Polityką Uczciwego Korzystania, do wykorzystania na transmisję danych w Strefie 1,
2. obniżeniu z 0,0234 zł brutto na 0,01845 zł brutto opłaty za każdy MB transmisji danych w Strefie 1, którą pobieramy po wykorzystaniu przez Abonenta na danym numerze Limitu GB w danym okresie rozliczeniowym,
3. obniżeniu z 0,0234 zł brutto na 0,01845 zł brutto opłat dodatkowych za każdy MB transmisji danych w Strefie 1 oraz za każdą wysłaną wiadomość MMS ze Strefy 1, które mogą zostać przez nas doliczone do opłat naliczanych w roamingu, jeżeli Abonent będzie korzystać z usług roamingowych niezgodnie z Polityką Uczciwego Korzystania, o której mowa w Cenniku usług w roamingu dla Abonentów ofert na kartę.

Powyższe zmiany nie stanowią podwyżki cen i zostaną dokonane automatycznie od 1 stycznia 2020 r.

Dodatkowo, do cennika zostało dodane postanowienie, które określa zasady naliczania opłat za roaming regulowany w momencie, w którym inne niż Polska państwo stanie się członkiem UE lub EOG lub status jego członkostwa ulegnie zmianie. Dodane postanowienie brzmi: „W przypadku utraty statusu państwa członkowskiego UE (w tym terytorium zależnego) lub EOG, usługi w roamingu świadczone w tym państwie będą rozliczane po cenach określonych w Strefie 2, od daty jego wystąpienia z UE lub EOG. W przypadku uzyskania statusu państwa członkowskiego UE (w tym terytorium zależnego) lub EOG przez państwo, które nie jest wymienione w Strefie 1, usługi w roamingu w tym państwie będą rozliczane jak połączenia w roamingu w Strefie 1 od daty uzyskania statusu członka UE lub EOG”.

Ponadto do cennika zostało dodane postanowienie wyjaśniające o treści: „Transmisja 1GB danych jest rozliczana jako 1024 MB”.

W związku z zamknięciem dwóch taryf (Nowe Orange Go i Orange Smart na kartę) oraz pakietów internetowych (200MB, 500MB, 2GB, 2GB + nielimitowane SMS-y oraz 5GB + nielimitowane SMS-y) z tabeli 1 i 2 usunięte zostały odniesienia do tych taryf i pakietów. Dodana została natomiast informacja o taryfikacji w usłudze Extra Numer oraz informacja o Limicie GB w ramach Dodatkowego pakietu 5 GB .

W przypadku braku akceptacji wyżej wymienionych zmian Abonentowi oferty na kartę w Mobilnej Sieci Orange przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wypowiedzenia umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian, tj. do 1 stycznia 2020 r.

Dla Klientów ofert biznesowych:

Pokaż szczegóły

W związku z Rozporządzeniem Wykonawczym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegną Cenniki usług w roamingu dla Firm. Zmiana polega na:

1. podwyższeniu Limitu GB, przysługującego Państwu w związku z Polityką Uczciwego Korzystania, do wykorzystania na transmisję danych w Strefie 1,
2. obniżeniu z 0,019 zł netto na 0,015 zł netto opłaty za każdy MB transmisji danych w Strefie 1, którą pobieramy po wykorzystaniu przez Państwa na danym numerze Limitu GB w danym okresie rozliczeniowym. Dzięki temu cena za 1 GB (1024 MB) od Nowego Roku wyniesie tylko 15,36 zł netto,
3. obniżeniu z 0,019 zł netto na 0,015 zł netto opłat dodatkowych za każdy MB transmisji danych w Strefie 1 oraz za każdą wysłaną wiadomość MMS ze Strefy 1, które mogą zostać przez nas doliczone do opłat naliczanych w roamingu, jeżeli będą Państwo korzystać z usług roamingowych niezgodnie z Polityką Uczciwego Korzystania, o której mowa w Cenniku usług w roamingu dla Firm.

Dodatkowo do Cenników został dodany punkt zawierający postanowienie wyjaśniające o treści „Transmisja 1 GB danych jest rozliczana jako 1024MB”.

Powyższe zmiany nie stanowią podwyżki cen i zostaną dokonane automatycznie w dniu 1 stycznia 2019 roku.

Dodatkowo, do Cenników zostało dodane postanowienie, które określa zasady naliczania opłat za roaming w Strefie 1 w momencie, w którym inne niż Polska państwo stanie się członkiem UE lub EOG lub status jego członkostwa ulegnie zmianie. Dodane postanowienie brzmi: ”W przypadku utraty statusu państwa członkowskiego UE (w tym terytorium zależnego) lub EOG, usługi w roamingu świadczone w tym państwie będą rozliczane po cenach określonych w Strefie 2, od daty jego wystąpienia z UE lub EOG. W przypadku uzyskania statusu państwa członkowskiego UE (w tym terytorium zależnego) lub EOG przez państwo, które nie jest wymienione w Strefie 1, usługi w roamingu w tym państwie będą rozliczane jak połączenia w roamingu w Strefie 1 od daty uzyskania statusu członka UE lub EOG”.

Przypominamy, że dopłata wskazana w pkt. 25 Cennika usług w roamingu dla Firm dla Klientów, którzy zawarli umowę lub aneks do umowy od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z regulaminem promocji Roaming w UE bez dopłat dla Firm jest obniżona do wysokości 0,0015 zł netto za wysłaną wiadomość MMS i każdy MB transmisji danych do dnia 18.04.2020 r. i w okresie promocji nie będzie pobierana.

W przypadku braku akceptacji zmian w cenniku, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Wypowiedzenia umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian, tj. do dnia 1 stycznia 2020 r.

W przypadku wypowiedzenia przez Państwa umowy zawartej na czas oznaczony, z powodu braku akceptacji zmian w cenniku wynikającej ze zmiany przepisów prawa i stanowiących obniżkę ceny, Orange przysługuje roszczenie o zapłatę ulgi, przyznanej w związku z zawarciem umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. 

Źródło informacji: https://www.orange.pl/view/roaming

 

Informacja dla njumobile:

Pokaż szczegóły

 Informacja dla Flexa:

Pokaż szczegóły

 

5 ODPOW. 5
Konto usunięte

Nie dotyczy

Zmiany w roamingu od 1.01.2020 r.

"No i chwilowo znika możliwość korzystania z Flex w Korei Północnej, w Sudanie Południowym oraz w Timorze Wschodnim (wszystkie trzy kraje to Strefa Egzotyczna)."

(Mój komentarz) - a może niebezpieczna?


Poziom 40, Guru *****
 • 29951
 • 22609
 • 1288

Zmiany w roamingu od 1.01.2020 r.

Wydaje mi się kwestia pieniędzy, niż bezpieczeństwa. Orange osobiście tam nie jest przecież.

Poziom 37, Guru **
 • 9577
 • 15394
 • 303

Zmiany w roamingu od 1.01.2020 r.

Jestem zadowolony z takiej zmiany, bo w strefie 1 będą niższe opłaty i więcej GB. To mi jak najbardziej odpowiada Emotikon: Mrugający 

Konto usunięte

Nie dotyczy

Zmiany w roamingu od 1.01.2020 r.

Na czacie Flexa usłyszałem inną wersję...kwestia rozmów, bez doprecyzowania. Względy bezpieczeństwa w Sudanie południowym są jak najbardziej tożsame z ekonomią. Są przecież egzotyczne kraje we Flexie, których szukałem w Google jako twór w stylu San Escobar Emotikon: Mrugający


Poziom 37, Guru **
 • 9577
 • 15394
 • 303

Zmiany w roamingu od 1.01.2020 r.

Na stronie blogu Orange również zamieszczona informacja o zmianie w usłudze roamingowej po 1 stycznia 2020 r.:

https://biuroprasowe.orange.pl/informacje-prasowe/nawet-9-gb-danych-miesiecznie-w-roamingu-orange-w-...