Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Poziom 39, Guru ****
 • 23274
 • 11777
 • 1100

Wykaz zakupów usług elektronicznych

Aż dziw że tak szybko masz odpowiedzi na reklamację.
Zostaje interwencja u UKE https://pue.uke.gov.pl/#/ConsumerForm
.
0 Lubię to
Odpowiedz
Poziom 6, Poszukiwacz
 • 12
 • 0
 • 0

Wykaz zakupów usług elektronicznych

Odpowiedź z Konsumenckiego centrum e-porad.

"Szanowna Pani,

 

            zapewne otrzymała Pani wiadomość Premium, a tym samym aktywowana została Pani w ten sposób płatna usługa (dostęp do płatnej platformy), której Pani nie zamawiała, a za którą doliczono Pani do rachunku. Rzeczywiście w tej sytuacji powinna Pani złożyć reklamację do dostawcy usługi o podwyższonej opłacie.

 

Co więcej, podmiot, który jest dostawcą usługi nie może uniemożliwiać Pani wniesienia reklamacji. Przy czym, najlepiej reklamację jest skierować pisemnie, na adres korespondencyjny usługodawcy, za potwierdzeniem nadania.

 

               Nadto, zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134):

„Spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta, o którym mowa w art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2070), następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań.”

 

W swojej reklamacji również i na ten przepis obowiązującego prawa powinien więc się Pani powołać, biorąc pod uwagę Pani twierdzenia.

 

 

Rolą dostawcy usług telekomunikacyjnych jest pozostawanie w ciągłej gotowości do realizacji połączeń głosowych oraz przesyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS, wiadomości MMS oraz innych danych. To właśnie za realizację tych usług operatorzy pobierają opłaty, których wysokość jest zgodna z cennikiem danego operatora.

 

Wiadomości tekstowe o podwyższonej opłacie (SMS Premium) są wykorzystywane przez dostawców usług o podwyższonej opłacie. Tacy dostawcy są niezależni od operatorów komunikacyjnych. Dlatego reklamację dotyczącą konkretnej gry, loterii lub serwisu informacyjnego, wykorzystujących krótkie wiadomości SMS Premium, składa się do dostawcy usługi o podwyższonej opłacie.

 

Jeśli klient uważa, że nie zamawiał lub nie korzystał z usługi, za którą ma zapłacić, to może złożyć reklamację.

 

 

Zgodnie z przepisami, zanim dostawca usługi Premium zacznie ją świadczyć, musi uzyskać zgodę konsumenta.

 

Natomiast, operator musi zaoferować abonentowi przynajmniej 4 progi kwotowe, do wysokości której abonent może ponosić koszty SMS-ów Premium w danym okresie rozliczeniowym. Jeśli konsument nie określi żadnego progu kwotowego, to domyślny limit wynosi 35,00 zł.

 

 

Zgodnie z art. 64a pkt 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1954), na żądanie abonenta operator telekomunikacyjny musi nieodpłatnie blokować połączenia wychodzące na numery usług o podwyższonej opłacie oraz połączenia przychodzące z takich numerów.

Konsument może całkowicie zablokować usługi Premium, w tym połączenia przychodzące, nawet jeśli są bezpłatne. Operator nie może żądać od konsumenta zapłaty za usługę Premium, jeżeli do jej realizacji doszło wbrew woli konsumenta (np. pomimo blokady).

 

 

Aby zapisać się na płatne usługi poprzez kartę SIM (sieć GSM), trzeba albo wysłać SMS aktywacyjny na jakiś numer PREMIUM, albo na stronie internetowej świadczącej daną usługę (np.: wysyłkę dowcipów) podać swój numer telefonu, a następnie w kolejnym kroku potwierdzić chęć otrzymywania płatnych SMS-ów za pomocą PIN-u, który przyjdzie SMS-em na podany numer.

 

 

Okazuje się jednak, że jest i trzecia metoda, która nie wymaga od właściciela karty żadnego wysyłania SMS-ów aktywacyjnych, wpisywania numeru telefonu, ani potwierdzania czegokolwiek PIN-em.

 

WAP billing to metoda, która polega na tym, że użytkownik korzystający z Internetu mobilnego rejestruje się do subskrypcji przez kliknięcie w odpowiedni link. Jeśli użytkownik Internetu mobilnego wejdzie na stronę sprzedającą usługi WAP, to jej właściciel przekierowuje go na stronę operatora, która pobiera MSISDN i na tej podstawie operator rozpoznaje użytkownika oraz nalicza mu opłatę za usługę bezpośrednio do rachunku.

 

Przy czym, i w powyższym przypadku reklamację należy skierować do przedsiębiorcy świadczącego w/w usługi, a nie do operatora.

 W razie problemów proponuje kontakt z Urzędem Komunikacji Elektronicznej."

0 Lubię to
Odpowiedz
Poziom 39, Guru ****
 • 23274
 • 11777
 • 1100

Wykaz zakupów usług elektronicznych

I coś innego piszemy na forum?
.
0 Lubię to
Odpowiedz
Poziom 6, Poszukiwacz
 • 12
 • 0
 • 0

Wykaz zakupów usług elektronicznych

Ktoś tu sugerował, żeby do Orange pisać (co zresztą zrobiłam), ale reklamację należy złożyć pisemnie do dostawcy usługi, nie do Orange.

I tu w zasadzie kończy się moja walka z tymi oszustami. Na mejle nie odpisują a jak wdam się z nimi z korespondencję papierową to stracę więcej pieniędzy niż mi pobrali z konta. I na tym właśnie polega piękno tego oszustwa, że nie opłaca się dochodzić zwrotu.

0 Lubię to
Odpowiedz
Poziom 19, Pasjonat
 • 211
 • 116
 • 1

Wykaz zakupów usług elektronicznych

https://www.telepolis.pl/artykuly/felietony/sms-80425-playmb-t-mobile-direct-billing-blokada-premium...

Najbardziej interesujący fragment z komentarzy to:

Art. 65a. Operator, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 4, umożliwia świadczenie usługi o podwyższonej opłacie wyłącznie, gdy jest ona wpisana do rejestru, o którym mowa w art. 65 ust. 2.

I w tym momencie nie chodzi o ten konkretnie przypadek. Nie chodzi o to, że na kartach internetowych jest (ma być) blokada. Chodzi o to, że TA konkretna usługa nie jest wpisana do rejestru UKE

0 Lubię to
Odpowiedz
Poziom 39, Guru ****
 • 23274
 • 11777
 • 1100

Wykaz zakupów usług elektronicznych

Orange na ten moment uznaje usługi elektroniczne jako coś oddzielnego od usług premium. W przypadku usług premium umowę zawiera z operatorem i dostawcą, przy elektronicznych tylko z dostawcą. Trwa kilka postępowań w tym zakresie - pewnie za jakieś 5-10 lat będzie finał.
.
0 Lubię to
Odpowiedz
Poziom 19, Pasjonat
 • 211
 • 116
 • 1

Wykaz zakupów usług elektronicznych

Dlatego wielu prawników uważam za największych złodziei w białych rękawiczkach.

0 Lubię to
Odpowiedz
Poziom 39, Guru ****
 • 23274
 • 11777
 • 1100

Wykaz zakupów usług elektronicznych

Niestety nie ma woli politycznej na blokadę.
.
0 Lubię to
Odpowiedz