Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Pominięto moj adres podczas instalacji światłowodu

ROZWIĄZANE

Poziom 40, Guru *****
 • 31672
 • 31783
 • 1341

Pominięto moj adres podczas instalacji światłowodu

"Dodatkowo beneficjent realizujący projekt w ramach POPC ma prawo do rozszerzenia w ramach inwestycji prywatnej pierwotnego zakresu o inne punkty adresowe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonych w konkursie, o ile faktycznie pozbawione są dostępu do infrastruktury NGA. Koszty związane z rozszerzeniem zasięgu projektu nie podlegają dofinansowaniu w ramach umowy zawartej z CPPC, lecz są finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy, dlatego też decyzja o ewentualnym rozszerzeniu zasięgu budowanej sieci leży wyłącznie w jego gestii."

Tu warto zaznaczyć, że cała infrastruktura NGA musi być robiona komercyjnie a nie przysłowiowy "kabel od słupa do domu".

Poziom 37, Guru **
 • 9366
 • 33685
 • 422

Pominięto moj adres podczas instalacji światłowodu

Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na poniższe zapytanie informujemy, że beneficjentem POPC w obrębie obszaru 3.1.14.30 WARSZAWSKI ZACHODNI wyznaczonego na potrzeby IIkonkursu w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa („POPC”) jest firma Orange Polska S.A. W miejscowości Dziekanów Leśny przedsiębiorca wskazał 712 punktów adresowych (775 gospodarstw domowych) planowanych do objęcia zasięgiem budowanejsieci. Termin zakończenia realizacji projektu POPC.01.01.00-14-0034/17 przypada na dzień 29 stycznia 2021r. Niemniej jednak w związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r. Ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnychw związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 694) na wniosek beneficjenta termin ten zostanie wydłużony o dodatkowe 90 dni.

Nie jesteśmy w stanie udzielić Panu informacji w odniesieniu do dostępności/terminu dostępności internetu w Pana lokalizacji, ponieważ umowa o dofinansowanienie zawiera harmonogramu udostępnienia sygnału w poszczególnych punktach adresowych. Wiedzę w tym zakresie posiada beneficjent i to z nim sugerujemy się kontaktować (Orange Polska S.A. – adres e-mail: orangeswiatlowod@orange.com). 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że fizyczne istnienie infrastruktury w terenie objętym projektem nie jest równoznaczne ze świadczeniem usługi dostępu do internetu. Zgodnie z zapisamiPOPC w wyniku realizacji projektu ma być objęta zasięgiem wybudowanej sieci NGA minimalna liczba gospodarstw domowych wskazana dla danego obszaru konkursowego. Beneficjent rozlicza projekt wykazując, że określona grupa gospodarstw domowych ma fizyczną możliwość dostępudo internetu, bez względu na to, czy zawarł już z nimi umowę na dostęp do Internetu o danej przepustowości, czy też nie. Decyzje w zakresie terminu udostępnienia sygnału internetowego oraz sprzedaży usług podejmuje przedsiębiorca będący właścicielem infrastruktury.


Z poważaniem,

Zespół POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa
 mail: zespol_popc@cppc.gov.pl
 
 


 

To jest mail, który otrzymałem na moje zapytanie o powód przedłużania się oddania do użytku inwestycji w mojej części miejscowości

 

 


Poziom 23, Pasjonat
 • 1287
 • 4018
 • 18

Pominięto moj adres podczas instalacji światłowodu

wychodzi na to, że jest to wątek do wklejania maili 😁. To ja zacytuję taki:

 


UKE odpisał:

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na zgłoszenie [...] informuję, co następuje.

Pula środków unijnych na budowę sieci szerokopasmowych jest niewystarczająca, żeby uzupełnić wszystkie białe plamy internetowe w Polsce. Dlatego przyjęto kryteria wyznaczania białych plam. Kryteria zostały zatwierdzone m.in. przez Grupę roboczą do spraw sieci szerokopasmowych, działającą z inicjatywy Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC). Jak już wspomniano, jednym z etapów wyznaczania adresów do POPC był tzw. proces „gridowania”. Polegał on na nałożeniu na Polskę siatki kwadratów o boku 250 m i ocenie, czy w danym kwadracie znajdują się czarne plamy – punkty adresowe posiadające dostęp do Internetu szerokopasmowego o przepustowości min. 30 Mb/s. Białe plamy NGA znajdujące się w sąsiedztwie czarnych punktów adresowych były wyłączane z dalszego procedowania łącznie z pozostałymi punktami w obrębie danego oczka siatki GRID.

Powyższe działania wiązały się również zasadą niezakłócania konkurencji – aby beneficjenci POPC nie budowali sieci zbyt blisko istniejących sieci. Założono potencjalną łatwość objęcia zasięgiem pobliskich białych plam przy pomocy już istniejącej sieci.

W Pana przypadku procent czarnych plam w oczku siatki grid wyniósł 52,17% (wykluczenia dokonywano od 5%) . Czarne plamy, które trafiły do tego samego oczka grid, co Pański adres, to adresy przy ul. [...]

Mimo to, tak jak wspomniałam w poprzedniej wiadomości Pana adres [...] znalazł się w puli punktów dodatkowych, które beneficjent ma możliwość uwzględnić w ramach prowadzonej inwestycji. Zalecam zatem kontakt z firmą Orange Polska S.A. celem ustalenia potencjalnej możliwości wykonania przyłącza.

 


We wcześniejszej odpowiedzi napisano mi, że UKE nie może zmusić beneficjenta do wykonania przyłącza. Co jest zrozumiałe. A czy może go zmusić do prowadzenia czytelnej komunikacji w zakresie "ustalenia potencjalnej możliwości wykonania przyłącza"?


Poziom 40, Guru *****
 • 31672
 • 31783
 • 1341

Pominięto moj adres podczas instalacji światłowodu

A ja zwrócę uwagę by udostępniać publicznie treść wiadomości trzeba mieć zgodę wszystkich zainteresowanych - więc nie radzę szaleć 🤪

Poziom 23, Pasjonat
 • 1287
 • 4018
 • 18

Pominięto moj adres podczas instalacji światłowodu

@Piotrekk85czy nawiązujesz do mojego wklejenia? Wykropkowałem wrażliwe fragmenty, nie ujawniłem osoby podpisanej pod mailem. Czy jest coś jeszcze w tej treści, co nie nadaje się do publikacji? Jeżeli tak, poprosimy moderatora o interwencję.


Poziom 37, Guru **
 • 9366
 • 33685
 • 422

Pominięto moj adres podczas instalacji światłowodu

@pirenej A jakież tu mogą być tajemnice? Dajemy przykład odpowiedzi z POPC i gdybym ja (lub wiele osób  na forum ) wcześniej znało te adresy mailowe czy treść odpisu, wiedziałoby co i jak robić. Pokazujemy jak to wygląda i że można otrzymać konkretna informację. Nie tą najważniejsza kiedy będzie, ale ogólna ukierunkowującą nasze dalsze działania.


Poziom 40, Guru *****
 • 31672
 • 31783
 • 1341

Pominięto moj adres podczas instalacji światłowodu

Tajemnic nie ma, ale polskie prawo nie pozwala na publikowanie korespondencji chyba że przepisy szczególne na to pozwalają. 🤷

Poziom 37, Guru **
 • 9366
 • 33685
 • 422

Pominięto moj adres podczas instalacji światłowodu

@Piotrekk85 Oddaje się tedy pod osąd Najwyższych Moderatorów...uważam ten mail tylko i wyłącznie za mocno dydaktyczny...


Poziom 23, Pasjonat
 • 1287
 • 4018
 • 18

Pominięto moj adres podczas instalacji światłowodu

Ja już się oddałem. Na wszelki wypadek nie zacytuję wiadomości i nie powiem od kogo, powiem tylko, że moderacja napisała, że nie widzi przeciwskazań, aby moje wklejenie pozostało w tej formie w jakiej je opublikowałem 😛


Poziom 25, Specjalista
 • 1874
 • 5562
 • 25

Pominięto moj adres podczas instalacji światłowodu

Myślę że te maile powinny być podpięte bo masa ludzi pyta dlaczego nie ma go na liście a tutaj wszystko jest ładnie wyjaśnione. Trafisz w grind gdzie jest dużo czarnych plam i już możesz zostać pominięty. A my tu się doktoryzujemy przez setki postów i zachodzimy w głowę dlaczego do kogoś nie podciągnęli światłowodu 🙂