Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Dostępność światłowodu

ROZWIĄZANE

Poziom 19, Pasjonat
 • 55
 • 60
 • 1

Dostępność światłowodu

POPC jest uwzględniony w bieżącej perspektywie budżetowej UE 2014-2020, a więc jest bezpieczny niezależnie od politycznych napięć.

Od weta zależy natomiast los projektów planowanych w ramach perspektywy budżetowej UE 2021-20217, w tym nie tylko dostępu do szerokopasmowego dostępu do internetu na terenach jego pozbawionych, ale także światłowodowej sieci szkieletowej pod 5G. Zapisano te cele w założeniach do tzw. Umowy partnerstwa na lata 2021-2027: 
 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/76917/zup2021-2027.pdf :

"Zwiększenie dostępu do usług ultra-szybkiego szerokopasmowego internetu:
­ budowa ultra-szybkiej sieci szerokopasmowej (sieć o przepustowości dla łącza ,,w dół” wynoszącej co
najmniej 100 Mb/s, z możliwością modernizacji do prędkości mierzonej w gigabitach) dla wszystkich
gospodarstw domowych, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich.
W latach 2021-2027 kontynuowane będzie wsparcie projektów z zakresu budowy i modernizacji sieci
szerokopasmowej. Szczególny nacisk położony zostanie na budowę ultra-szybkiej sieci szerokopasmowej
(sieci o dużej przepustowości powyżej 100 Mbps). Obecnie jest ona w Polsce dostępna głównie
w aglomeracjach i dużych obszarach miejskich. W konsekwencji, interwencja z zakresu budowy infrastruktury
sieciowej będzie wspierana na obszarach zmarginalizowanych, na których realizacja takich inwestycji byłaby
nieopłacalna na zasadach rynkowych. Szczególny nacisk zostanie położony na inwestycje w budowę sieci
szerokopasmowych na terenach obszarów aktywności gospodarczych, które dotychczas nie posiadały
możliwości dostępu do sieci ze względu na ich znaczne oddalenie od dużych obszarów miejskich.
Bardzo ważnym obszarem wsparcia w ramach CP3 będzie również finansowanie światłowodowej sieci
szkieletowej stanowiącej architekturę sieci mobilnej piątej generacji (5G). Szybkie wdrożenie sieci 5G w Polsce
wzmocni potencjał technologiczny polskiej gospodarki oraz zapewni polskim przedsiębiorcom „skuteczną
przewagę konkurencyjną”. Interwencja w tym obszarze jest szczególnie istotna, ze względu na rosnące
znaczenie internetu mobilnego w ogólnym rynku usług internetowych. Inwestycje finansowane ze środków
polityki spójności będą miały na celu zapewnienie dostępu do sieci jak największej liczby gospodarstw
domowych oraz przedsiębiorstw na terenach, na których nie są przewidziane inwestycje komercyjne ze
względu na ich niedochodowość"
--------------------------------------------------------.
Jeszcze w lipcu 2020 Ministerstwo Funduszy zakładało, że umowa partnerstwa zostanie zawarta w IV kw. 2020 r. i wykorzystanie funduszy ruszy z początkiem 2021. Zapowiedź weta to uniemożliwia>
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-ministerstwo-funduszy-wazna-umowa-partnerstwa-do-konca-rok...
 


Poziom 40, Guru *****
 • 29951
 • 22589
 • 1287

Dostępność światłowodu

Kto mnie śledzi na Twitterze to już wie od kilku dni, wrzucę oficjalny plik i tutaj. Oficjalny dokument co do POPC a okres trwałości projektu. Mam nadzieję, że wszyscy udzielający się w tej tematyce przyjmą do wiadomości.

https://uke.gov.pl/download/gfx/uke/pl/defaultaktualnosci/36/360/4/popc_proces_wyznaczania_i_wylacza...

Screenshot_2020-12-14-21-03-33-196_cn.wps.xiaomi.abroad.lite.jpg

___________

Wpis poddany edycji - Rafał


Poziom 21, Pasjonat
 • 257
 • 389
 • 5

Dostępność światłowodu

... ale wrzucasz to na poparcie swoich twierdzeń w tej tematyce, czy ich zaprzeczenie?


Poziom 40, Guru *****
 • 29951
 • 22589
 • 1287

Dostępność światłowodu

Poparcie.

Poziom 20, Pasjonat
 • 142
 • 152
 • 3

Dostępność światłowodu

@Piotrekk85  gdzieś już to widziałem, 😉

 


Poziom 40, Guru *****
 • 29951
 • 22589
 • 1287

Dostępność światłowodu

Dopisku na końcu nie było w pierwszej wersji.

Poziom 21, Pasjonat
 • 257
 • 389
 • 5

Dostępność światłowodu


@Piotrekk85napisał(-a)
Poparcie.

to nie rozumiem, bo lansowałeś pogląd, że inwestycja POPC nie nie może być dostępna dla nikogo spoza adresów wyznaczonych do projektu przez 5 lat, a z dokumentu wynika coś odwrotnego.


Poziom 40, Guru *****
 • 29951
 • 22589
 • 1287

Dostępność światłowodu

Przeczytaj dokładnie jedną z ostatnich stron. Przez 7 lat operator który budował sieć nie może jeśli chcą budować na tym inne firmy.


Poziom 21, Pasjonat
 • 257
 • 389
 • 5

Dostępność światłowodu

ale twierdzileś też, że nawet inne firmy nie mogą mieć dostępu, bo uzyskają nieuzasadnioną korzyść. Mniejsza zresztą o to. Chodziło wszak o dostęþność infrastruktury dla klienta końcowego, a ta w każdej opcji wynikającej z treści fragmentu, który wskazujesz jest promowana, a nie blokowana. Dlatego piszę, że nie rozumiem czym się chwalisz. Wstawiasz tekst, z którego wynika co innego niż mówiłeś i triumfalnie obwieszczasz: "A nie mówiłem?"


Poziom 40, Guru *****
 • 29951
 • 22589
 • 1287

Dostępność światłowodu

Radzę cofnąć kilkadziesiąt stron temu. Operatorzy POPC nie mogą samodzielnie uzupełniać białych plam póki nie minie trwałość projektu chyba że rozdzielają infrastrukturę z projektu i komercyjną. Więc warto darować sobie narzekanie...