Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

publiczny adres IP


Poziom 11, Tropiciel Przestworzy
  • 7
  • 0
  • 0

publiczny adres IP

Nie mam pracy, więc będę musiał zapłacić kaucję.

Czy muszę przedstawić dowód zamieszkania w Polsce? Kupiłem dom w zeszłym miesiącu, więc mam dokumenty od notariusza, ale nie mam jeszcze rachunków za prąd / gaz. Wszystkie moje inne rachunki zostaną wysłane na mój londyński adres.

 

-------ENGLISH--------

 

I do not have a job so I will need pay the deposit.

Do I need to provide proof of address in Poland ? I bought a house last month so I have the documents from the notary but no electric/gas bills yet. All my other bills get sent to my London address.


Poziom 45, Pionier Misji
  • 32342
  • 36341
  • 1368

publiczny adres IP

Informacje mogą być zweryfikowane bezpośrednio w salonie. Niestety nie ma reguły. Czasem dowód zamieszkania może być konieczny, czasem nie. Sprzedawca po wpisaniu Twoich danych do systemu będzie widział informacje co będzie potrzebne.

The information can be verified directly in the store. Unfortunately, there is no rule. Sometimes proof of residence may be necessary, sometimes not. After entering your data into the system, the seller will see information about what will be needed.