Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

publiczny adres IP


Poziom 11, Tropiciel Przestworzy
 • 7
 • 0
 • 0

publiczny adres IP

Dzień dobry, ( English version available below )

Apeluje, bo nie umiem jeszcze mówić po polsku i nie mam żadnego doświadczenia w polskim Telekomunikacji. Jestem w Londynie w tej chwili, co komplikuje sytuację.

Ponieważ muszę połączyć się z moim routerem (za pomocą Huawei e3372) w Polsce z Wielkiej Brytanii (aby sprawdzić kamery itp.), Potrzebuję publicznego adresu IP.

Zauważyłem, że ta usługa jest dostępna, co dałoby mi publiczny adres IP

https://www.orange.pl/view/vpn

Czy możesz potwierdzić, że będzie działać z następującym planem?

http://www.1410gb.pl/

Mam zamiar kupić kartę SIM ze sklepu Orange i zapłacić 100 zł za 155 dni (nie chcę miesięcznego kontraktu). Czy po prostu aktywowałbym "VPN" na pomarańczowo w Internecie?

Dzięki,
Pol1918

 

--------------------------------------ENGLISH----------------------------------

 

Hello,

Appolgies as I cannot speak Polish yet and have no experience of Polish Telecoms. I am in London at the moment which complicates the situation.

Because I need to connect to my router ( using a Huawei e3372 )in Poland from the UK ( to check cameras etc ) I need to have a public IP.

I noticed this service is available

https://www.orange.pl/view/vpn

Can you confirm it will work with the following plan?

http://www.1410gb.pl/

I plan on buying the SIM from a Orange shop and paying 100ZL for 155 days ( I do not want a monthly contract ). Would I then just activate the "VPN" on orange online?

Thanks,
Pol1918

 

11 ODPOW. 11
Anonim

Nie dotyczy

publiczny adres IP

Usługa jest dostępna w abonamencie @pol1918 tylko !

Jeśli korzystasz z jednej z ofert:

 • internetu mobilnego (w dowolnym planie)
 • wybranych Planów Komórkowych: wszystkich obecnych Planów Komórkowych, Smart Planów (Smart Planu LTE Głównego, Dodatkowego, Planu Mini LTE)
 • Telefonu komórkowego w Ofercie Orange Love oraz ofercie Orange Love Internet 4G dla domu

Prepaid (Orange Free) Orange VPN nie włączysz, nie ma tego w żadnej ofercie przed płaconej (prepaid) Orange !


Poziom 11, Tropiciel Przestworzy
 • 7
 • 0
 • 0

publiczny adres IP

Więc jeśli chcę tylko internet (bez połączeń) do mojego routera, muszę przejrzeć oferty na tej stronie?

https://www.orange.pl/internet-mobilny?offerType=DATA&loyalty=24&processType=ACTIVATION

Oferują tylko 24 miesiące? Nie 12?

Jeśli wejdę do sklepu, czy mogę dostać 10 GB za 9,99 zł / mies.? czy to tylko w trybie online?

Dzięki
Pol1918

 

------ENGLISH----------------

 

So if I want just internet ( no calls ) for my router I need to be looking at the offers on this page?

https://www.orange.pl/internet-mobilny?offerType=DATA&loyalty=24&processType=ACTIVATION

They only offer 24 months? Not 12?

If I go into a shop can I get the 10gb for 9.99zl/mies? or is it online only?

Thanks
Pol1918

 


Poziom 45, Pionier Misji
 • 32342
 • 36341
 • 1368

publiczny adres IP

If you do not have a Polish citizenship / PESEL number, you can only buy an offer at a stationary store in Poland.

Jeśli nie masz polskiego obywatelstwa/numeru PESEL, ofertę możesz zakupić jedynie w sklepie stacjonarnym w Polsce.

Poziom 45, Pionier Misji
 • 32342
 • 36341
 • 1368

publiczny adres IP

Umowę można zakupić bez lojalki - aktywacja kosztuje 350 zł.

The contract can be purchased without loyalty - activation costs 350 PLN.
Anonim

Nie dotyczy

publiczny adres IP

Tak jak na tej stronie jest, 10 GB za 9,99 zł / mies, umowa niestety na 24 miesiące, oferta jak dla ciebie ok, potem dodasz usługę  Orange VPN i tyle w temacie.


Poziom 11, Tropiciel Przestworzy
 • 7
 • 0
 • 0

publiczny adres IP

Ok, więc myślę, że mogę zaakceptować 10 GB za 9,99 PLN przez 24 miesiące

"koszty aktywacji 350 PLN" jesteś pewien ?, który brzmi bardzo drogo. Na stronie internetowej powieści "opłaty aktywacyjna / instalacyjna Opłaty na start 19,99zł"

(Jestem obywatelem polskim, mam PESEL i ID, urodziłem się w Wielkiej Brytanii, chociaż brzmi to nielegalnie, ponieważ obywatele UE nie mogą korzystać ze sklepu)

(Dzięki za pomoc w tych pytaniach)

 

--------ENGLISH----------

 

Ok, so I think i can accept 10 GB for 9.99 PLN for 24 months

"activation costs 350 PLN" are you sure?, that sounds very expensive. The website says "Opłata aktywacyjna/instalacyjna    Opłaty na start 19,99zł"

(I am a Polish citizen, I have a PESEL and ID, I was born in the UK. Although sounds illegal that EU citizens cannot use the shop )

(Thanks for helping with these questions)

 


Poziom 45, Pionier Misji
 • 32342
 • 36341
 • 1368

publiczny adres IP

Without loyalty - 350 PLN.

With 24 months contract - 19,99 PLN.

Poziom 11, Tropiciel Przestworzy
 • 7
 • 0
 • 0

publiczny adres IP

"Without loyalty - 350 PLN.
With 24 months contract - 19,99 PLN."

Ok I think I will go with the 24 month contract Emotikon: Szczęśliwy

Although it sounds strange that (350 + 9.99) > ((24 * 9.99) + 19.99), who would would choose 350 when its cheaper to pay for 24 months even if you dont use it after 1 month.


Poziom 45, Pionier Misji
 • 32342
 • 36341
 • 1368

publiczny adres IP

To purchase a fixed-term contract, you must show employment and/or agree to payment verification (credit checks). An alternative solution is registration deposit.

Aby zakupić umowę na czas określony, trzeba wykazać zatrudnienie i wyrazić zgodę na weryfikację płatniczą. Alternatywa to kaucja/depozyt.