Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Orange, umowa automatycznie się przedłużyła

Anonim

Nie dotyczy

Orange, umowa automatycznie się przedłużyła

@piter498 To staraj się o rekompensatę za nieprawidłowo świadczoną usługę do końca umowy.


Pracuję w Orange
 • 50
 • 25
 • 3

Orange, umowa automatycznie się przedłużyła

Ale wiesz, że możesz w ciągu bodajże miesiąca odstąpić od tego apu i umowa przechodzi Ci na czas nieokreślony?


Poziom 45, Pionier Misji
 • 32307
 • 36149
 • 1365

Orange, umowa automatycznie się przedłużyła

A od kiedy jest możliwość odstąpienia od apu? jest to na umowie?

Pracuję w Orange
 • 50
 • 25
 • 3

Orange, umowa automatycznie się przedłużyła

Szczerze to było w którymś regulaminie a Ciężko mi powiedzieć którym bo nie mam pomarańczowych stacjonarnych. Zawsze można na bok przedzwonić powinni wskazać jaki punkt w którym regulaminie.


Poziom 45, Pionier Misji
 • 32307
 • 36149
 • 1365

Orange, umowa automatycznie się przedłużyła

A nie chodziło o BZU? apu jak wejdzie to przy Neostradzie nie ma opcji na rezygnację.

Karencja jest przy POTSie (telefon domowy analogowy). Miesiąc przy rocznej umowie, 3 miesiące przy dwuletniej.

Pracuję w Orange
 • 50
 • 25
 • 3

Orange, umowa automatycznie się przedłużyła

Ogólnie to uzyskałem informację że od apu przy neo też można odstąpić i jest to w którymś regulaminie tylko nie powiem w którym bo w sumie to nie zajmuje się takimi kwestiami 😄


Poziom 45, Pionier Misji
 • 32307
 • 36149
 • 1365

Orange, umowa automatycznie się przedłużyła

To może ktoś z Orange się wypowie? bo jak śledzę wzorce umowne to ich nie było. A kwestie dotyczące APU nigdy nie regulowane w regulaminie. I raczej nie będą. Każda umowa jest inna, każdy ma wybór.

Poziom 15, Badacz Przestworzy
 • 7
 • 10
 • 1

Orange, umowa automatycznie się przedłużyła

Informacje o APU ze strony Zasady przedłużania umowy 
Prosto i krótko. 

 

Skoro umowa była z sierpnia 2014 roku to wygląda na to, że teraz weszło już 3 APU na 6 miesięcy, co większego znaczenia nie ma, bo podane rozwiązania z linka też tak samo funkcjonują. 
Jeśli zgłaszałeś uszkodzenia, usługa nadal nie działa tak jak powinna to w reklamacji opisz, że prosisz o możliwość rozwiązania umowy bez kary ze względu na złą jakość. Nie zaszkodzi Ci spróbować, dostaniesz w każdym razie odpowiedź.


Poziom 5, Obserwator Przestworzy
 • 1
 • 0
 • 0

Orange, umowa automatycznie się przedłużyła

ORANGE POLSKA - DECYZJA UOKIK

 

Orange Polska bezprawnie przedłużała umowy o świadczenie usług stacjonarnych o wiele miesięcy bez wyraźnej zgody konsumentów - uznał prezes UOKiK i nałożył na przedsiębiorcę karę blisko 30 mln zł. Dodatkowo prezes Urzędu zobowiązał spółkę do rekompensaty publicznej

[Warszawa 6 lutego 2017 r.] Postępowanie zostało wszczęte po skargach napływających do urzędu od rzeczników konsumentów i konsumentów korzystających z usług spółki.

Zakwestionowana przez UOKiK praktyka polegała na automatycznym przedłużaniu umów o kolejny czas oznaczony w sytuacji braku działania ze strony konsumenta. Jeżeli przed zakończeniem kontraktu klient nie podjął żadnych działań, przekształcała się ona w kolejną umowę zawartą na czas oznaczony. Było to 6 miesięcy w przypadku Neostrady oraz 12 miesięcy lub 24 miesiące w przypadku pozostałych usług stacjonarnych. Konsumentom, którzy wypowiedzieli ją przed upływem tego czasu, były naliczane wysokie kary.

Orange Polska nie zawsze jasno informował klientów o tym, co mogą zrobić, aby uniknąć automatycznego przedłużenia abonamentu. Nieprecyzyjne były też informacje przekazywane przez konsultantów w ramach telefonicznych rozmów w celu utrzymania abonentów. Padały w nich stwierdzenia takie jak: kończy się Panu umowa wraz ze wskazaniem daty rzekomego zakończenia. W rzeczywistości kontrakt nie ulegał rozwiązaniu, lecz przechodził na kolejny czas oznaczony.

W trakcie postępowania spółka częściowo zmieniła praktykę w ten sposób, że w momencie zawierania umowy umożliwiła konsumentom wybór sposobu przedłużenia umowy
po upływie okresu, na jaki umowa zostaje zawarta. Tym samym, konsument zawierając umowę musi zdecydować, czy po zakończeniu pierwotnej umowy chce zachować dotychczasowe warunki, w tym promocyjną cenę, i kontynuować umowę przez kolejny czas oznaczony, czy też chce uzyskać prawo do bezkosztowego wypowiedzenia umowy w każdym momencie (czas nieoznaczony) czy też chce, ażeby umowa wygasła wraz z końcem promocji. Zmianie uległa również praktyka Spółki w zakresie telefonicznych akcji utrzymaniowych, dzięki czemu konsultanci kontaktując się z konsumentami będą mieli obowiązek po pierwsze dać konsumentowi możliwość dokonania wyboru sposobu przedłużenia umowy, po drugie – przypomnieć o ewentualnym wybranym wcześniej przez konsumenta automatycznym przedłużeniu.

- Przedłużenie umowy przez abonenta na kolejny czas oznaczony powinno być świadomie i swobodnie przez niego wybierane. Dlatego telekom powinien jasno i rzetelnie poinformować konsumenta o możliwościach przedłużenia kontraktu - mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Zakwestionowana praktyka może trwać w stosunku do umów zawartych (lub przedłużonych) co najmniej od listopada 2010 r. Długotrwały charakter oraz jej znaczny zasięg miały wpływ na wysokość kary finansowej nałożonej na spółkę. Wyniosła ona blisko 30 mln zł.

Oprócz kary finansowej, Prezes Urzędu zdecydował o rekompensacie publicznej wobec konsumentów dotkniętych skutkami niedozwolonej praktyki. UOKiK zobowiązał Orange Polska do zwrotu byłym abonentom opłat za przedterminowe rozwiązanie automatycznie przedłużonej umowy. Spółka musi również umożliwić aktualnym abonentom wypowiedzenie bez żadnych konsekwencji tak przedłużonych umów. Orange Polska poinformuje o tym klientów na stronie www.orange.pl oraz w listach.

Z rekompensaty publicznej przewidzianej w decyzji będą mogli skorzystać konsumenci, którzy jednocześnie spełnią warunki:

- byli stroną umowy zawartej z Orange Polska w dniu wszczęcia postępowania, czyli 8 maja 2014 r.

- Orange Polska narzuciła im postanowienie o automatycznym przedłużeniu umowy w sposób domyślny, a nie zgodnie z ich wyraźnym wyborem.

- Orange Polska automatyczne przedłużyła ich umowy na kolejny czas oznaczony w wyniku braku aktywnego działania konsumenta.

Pozostali konsumenci, którzy wypowiedzieli umowy przed majem 2014 r., będą mogli dochodzić swoich roszczeń na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i powołać się na tę decyzję, gdy stanie się prawomocna.

Decyzja wydana przez Prezesa Urzędu nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 695 902 088
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl

Twitter: @UOKiKgovPL


Poziom 45, Pionier Misji
 • 32307
 • 36149
 • 1365

Orange, umowa automatycznie się przedłużyła

Jak sam cytujesz, decyzja nie jest ostateczna.