Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Postępowanie w przypadku zgonu Abonenta

Co z umową w przypadku śmierci abonenta?

Zgodnie z regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych, umowa wygasa w przypadku śmierci Klienta. Następstwem tego zdarzenia jest zamknięcie lub cesja usług na bliskiego osoby zmarłej. Aby jednak do tego doszło należy poinformować Orange o takim fakcie okazując w salonie oryginał aktu zgonu. Dokument jest jedynie do wglądu pracownika salonu – nie jest on zabierany ani kopiowany.

 

 

 Co należy zrobić w przypadku śmierci bliskiego, na którego były zarejestrowane usługi?

 • dostarczyć aktu zgonu i złożyć dyspozycję rezygnacji z usług lub ich cesję na siebie.
Pokaż szczegóły

Ważne aby był to akt zgonu - czyli akt stanu cywilnego, rejestrujący śmierć osoby. Zawiera dane o osobie zmarłej – imię, nazwisko, datę i miejsce zgonu.
A nie karta zgonu, czyli dokument wystawiany przez lekarza, konieczny do uzyskania aktu zgonu.

 • dla usług mobilnychuregulować należności z tytułu sprzętu zakupionego przez Klienta na raty (aktywne plany ratalne są zrywane w związku z tym należy spłacić całą kwotę). Istnieje możliwość "przekazania" planów ratalnych za sprzęt innej osobie w przypadku złożenia dyspozycji związanej z przekazaniem usług.
 • dla usług stacjonarnychzwrot do salonu sprzętu dzierżawionego od Orange. Orange ma prawo dochodzić zwrotu sprzętu lub zapłaty jego równowartości.
 • Jeżeli na koncie zmarłego jest zadłużenie należy je uregulować.

 

Uwaga! Jeśli na koncie Klienta powstała należność:

 • przed śmiercią Klienta – Orange dochodzi roszczeń od spadkobierców / współwłaścicieli spółki,
 • po śmierci Klienta – Orange dochodzi roszczeń od osób korzystających z usług bezumownie.
 • Opłaty naliczone są zasadnie – tym samym nie podlegają korekcie

Przykład:

 1. Zgon nastąpił 01.01.2019
 2. Rodzina dosyła akt zgonu 01.06.2019 (6 miesięcy później)
 3. Opłaty naliczone od daty zgonu do daty zarejestrowania rezygnacji na podstawie aktu zgonu są naliczone poprawnie i zasadnie (tym samym nie podlegają korekcie) – na podstawie Kodeksu Cywilnego  art. 405
Pokaż szczegóły
Podstawa prawna: Kodeks Cywilny  art. 405: Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Jak to wygląda w praktyce?

Jeśli na koncie zmarłego Klienta jest zadłużenie:

 • zostaje wysłane  wezwanie do zapłaty na dane nieżyjącego Klienta,
 • jeśli po wskazanym w wezwaniu terminie nie będzie spłaty, zadłużenie może podlegać dalszej windykacji, w tym sprzedaży.
 • w praktyce Orange nie ustala danych spadkobierców - może to robić zewnętrzna firma windykacyjna, która zakupiła zadłużenie i która ma prawo dochodzić zapłaty długu od spadkobierców

 

📝 Jeśli zapoznałeś się z powyższymi informacjami i masz dodatkowe pytania - załóż nowy temat w kategorii Moje usługi - Abonament - etykieta: "umowa".

Historia wersji
Nr wersji
5 z 6
Ostatnia aktualizacja:
marzec
Zaktualizowano przez:
 
Etykiety (2)
Autorzy