Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Postępowanie w przypadku zgonu Abonenta

W przypadku problemów z rejestracją lub logowaniem do forum pomoc znajdziesz tutaj.

 

Co z umową w przypadku śmierci abonenta?

Zgodnie z regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych, umowa wygasa w przypadku śmierci Klienta. Następstwem tego zdarzenia jest zamknięcie lub cesja usług na bliskiego osoby zmarłej. Aby jednak do tego doszło należy poinformować Orange o takim fakcie okazując w salonie oryginał aktu zgonu. Dokument jest jedynie do wglądu pracownika salonu – nie jest on zabierany ani kopiowany.

 

 

 Co należy zrobić w przypadku śmierci bliskiego, na którego były zarejestrowane usługi?

 • dostarczyć akt zgonu i złożyć dyspozycję rezygnacji z usług lub ich cesję na siebie.
  Ważne aby to był akt zgonu, czyli akt stanu cywilnego, rejestrujący śmierć osoby. Zawiera dane o osobie zmarłej: imię, nazwisko, datę i miejsce zgonu  (a nie karta zgonu, czyli dokument wystawiany przez lekarza, konieczny do uzyskania aktu zgonu).
  Pismo zawierające dane abonenta, numer konta oraz aktywne numery wraz z aktem zgonu (nie wymagamy oryginału) można dostarczyć:
    do salonu Orange – lista salonów.

    pocztą na adres:

                      Orange Polska S.A.
                      ul. Jagiellońska 34
                      96-100 Skierniewice

 • dla usług mobilnychuregulować należności z tytułu sprzętu zakupionego przez Klienta na raty (aktywne plany ratalne są zrywane w związku z tym należy spłacić całą kwotę). Istnieje możliwość "przekazania" planów ratalnych za sprzęt innej osobie w przypadku złożenia dyspozycji związanej z przekazaniem usług.
 • dla usług stacjonarnychzwrot do salonu sprzętu dzierżawionego od Orange. Orange ma prawo dochodzić zwrotu sprzętu lub zapłaty jego równowartości.
 • Jeżeli na koncie zmarłego jest zadłużenie należy je uregulować.

 

 

Skutek prawny dla umowy:

Osoba fizyczna

Śmierć abonenta będącego osobą fizyczną (niezależnie czy jest to Klient indywidualny, czy prowadzący działalność ) skutkuje wygaśnięciem istniejącej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Śmierć wspólnika spółki cywilnej
 • Umowa wiąże pozostałych wspólników spółki cywilnej.
 • Jeśli pozostał jeden wspólnik to spółka cywilna uległa rozwiązaniu, ale umowa wiąże pozostałego przy życiu wspólnika.
Śmierć wspólnika spółki osobowej
 • Umowa pozostaje w mocy.
 • Śmierć wspólnika jest (o ile nie postanowiono inaczej) przyczyną rozwiązania spółki jawnej.
 • W spółkach komandytowych tylko śmierć komplementariusza jest przyczyną rozwiązania spółki
 • W spółkach partnerskich – spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi partnerami.
 • Zawsze konieczne jest postępowanie likwidacyjne
Śmierć wspólnika /akcjonariusza oraz członka zarządu
w spółkach kapitałowych
 • Śmierć wspólnika/akcjonariusza- nie pociąga za sobą rozwiązania spółki.
 • Śmierć członka zarządu – nie ma znaczenia dla istnienia spółki ani zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

 

 

 

📝 Jeśli zapoznałeś się z powyższymi informacjami i masz dodatkowe pytania - załóż nowy temat w kategorii Moje usługi - Abonament - etykieta: "umowa".

Historia wersji
Nr wersji
12 z 12
Ostatnia aktualizacja:
marzec
Zaktualizowano przez:
 
Etykiety (2)