Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Informacje o cenach danych z roamingu

ROZWIĄZANE

Poziom 45, Pionier Misji
  • 32524
  • 37158
  • 1374

Informacje o cenach danych z roamingu

Okej - w przepisach tego nie ma bo Szwajcaria nie jest w EOG w zakresie telekomunikacji.

Ale też jest mowa: "Dostawcy usług roamingu udostępniają swoim klientom informacje na temat sposobów unikania niezamierzonego korzystania z roamingu w regionach przygranicznych. Dostawcy usług roamingu podejmują uzasadnione działania w celu ochrony swoich klientów przed koniecznością ponoszenia opłat roamingowych za niezamierzony dostęp do usług roamingu, podczas gdy nadal znajdowali się w swoim macierzystym państwie członkowskim."
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0531&from=PL

Niestety Orange już od dawna zrezygnowało z dostarczania takich informacji. Na stronie www już dawno to zostało skasowane. A co do reklamacji - tu już należy przeanalizować wiele rożnych okoliczności sprawy. Na pewno nie ma liczyć na automat że każda sprawa będzie pozytywna lub negatywna.