Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Ekonomia odkupu telefonów

ROZWIĄZANE

Poziom 37, Nawigator Galaktyczny
  • 5718
  • 23192
  • 197

Ekonomia odkupu telefonów

Czy program odkupu i sprzedaży telefonów jest dla Operatora ekonomicznie opłacalny czy to działalność czysto charytatywna?

1 ZAAKCEPTOWANE ROZWIĄZANIE

Rozwiązanie:

Ekspert AMA
  • 154
  • 771
  • 148

Ekonomia

Nie jest to dzisiaj ani działalność czysto charytatywna, ani działalność najbardziej finansowo opłacalna. Ale mam też nadzieję, że im więcej klientów będzie chętnych włączyć się w takie działania, tym lepszy będzie bilans - bo co do zasady uważamy, że jest to działalność przyszłościowa, generująca wartość. Potrzebujemy tylko wciąż jeszcze edukować, zachęcać - i do oddawania używanych telefonów, i do wybierania odnowionych 

Wyświetl rozwiązanie w oryginalnym poście

1 ODPOWIEDŹ 1

Ekspert AMA
  • 154
  • 771
  • 148

Ekonomia

Nie jest to dzisiaj ani działalność czysto charytatywna, ani działalność najbardziej finansowo opłacalna. Ale mam też nadzieję, że im więcej klientów będzie chętnych włączyć się w takie działania, tym lepszy będzie bilans - bo co do zasady uważamy, że jest to działalność przyszłościowa, generująca wartość. Potrzebujemy tylko wciąż jeszcze edukować, zachęcać - i do oddawania używanych telefonów, i do wybierania odnowionych