Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Ekologiczny internet rzeczy w Orange

ROZWIĄZANE

Poziom 8, Poszukiwacz
  • 3
  • 7
  • 0

Ekologiczny internet rzeczy w Orange

Jak Orange widzi możliwości wsparcia swoich klientów z sektora biznesowego w wykorzystaniu ekologicznych rozwiązań, na przykład, jeśli chodzi o internet rzeczy?

1 ZAAKCEPTOWANE ROZWIĄZANIE

Rozwiązanie:

Ekspert AMA
  • 43
  • 179
  • 43

Ekologiczny internet rzeczy w Orange

Dzięki wykorzystaniu Internetu Rzeczy i komunikacji między maszynami (M2M) możliwe są rozwiązania usprawniające funkcjonowanie miast, dostarczanie energii elektrycznej, inteligentny monitoring i zarządzanie miejscami parkingowymi, czy system odbioru odpadów.

Cyfryzacja może służyć zdalnemu monitorowaniu zanieczyszczenia powietrza, wody oraz optymalizacji wykorzystania energii i zasobów naturalnych. Przykładami takich zastosowań są m.in. systemy zarządzania efektywnością energetyczną budynków (idea smart buildings) oraz służące optymalizacji ruchu ulicznego w miastach (idea smart cities). Rozwiązania „smart” oznaczają ograniczanie zużycia zasobów oraz redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Już 77 miast w Polsce korzysta z rozwiązań Smart City od Orange. Ten jeden, wspólny system obejmuje wiele podstawowych usług miejskich. Oto przykłady :
Smart Water rozwiązanie zdalnego odczytu wody, wykorzystujące sieć GSM, dedykowane przedsiębiorstwom wodno-kanalizacyjnym, a także gminom i miastom.
Smart Lights rozwiązanie zarządzania oświetleniem wykorzystujące sieć GSM, dedykowane dla opraw zewnętrznych. Współpracuje z oprawami LED wielu producentów.
SMART Energy to oferta instalacji fotowoltaicznych i zarządzania przepływem energii. Smart Energy wykorzystuje system do zdalnego monitorowania paneli, który dostarcza informacji na temat zużycia i produkcji energii oraz samego ich działania.
SMART Bike - system wypożyczalni rowerów miejskich, czwartej generacji (bez stacji dokujących). Rowery wyposażone w moduł GSM i GPS można wypożyczać je nie tylko z fizycznych stacji bazowych, ale też w dowolnym miejscu.
SMART Waste Managment & Bins - Inteligentny śmietnik monitorujący poziom zapełnienia odpadami, z którym można się komunikować za pomocą sieci GSM.
SMART Charger - gama inteligentnych ładowarek produkowanych w Polsce, zgodnych z ustawą o Elektromobilności
SMART Sensor Air & Noise - Inteligentne sensory jakości powietrza i wody, pomiaru hałasu.

W Orange dysponujemy siecią przewodową i mobilną w całym kraju, a jako pierwszy operator w Polsce dostarczamy otwarte i bezpieczne środowisko API IoT dla Internetu Rzeczy. Bazuje na nim nasza platforma Live Objects, dzięki której zintegrowane zarządzanie usługami miejskimi jest przyjazne i możliwe z poziomu smartfona czy komputera.

Wyświetl rozwiązanie w oryginalnym poście

1 ODPOWIEDŹ 1

Ekspert AMA
  • 43
  • 179
  • 43

Ekologiczny internet rzeczy w Orange

Dzięki wykorzystaniu Internetu Rzeczy i komunikacji między maszynami (M2M) możliwe są rozwiązania usprawniające funkcjonowanie miast, dostarczanie energii elektrycznej, inteligentny monitoring i zarządzanie miejscami parkingowymi, czy system odbioru odpadów.

Cyfryzacja może służyć zdalnemu monitorowaniu zanieczyszczenia powietrza, wody oraz optymalizacji wykorzystania energii i zasobów naturalnych. Przykładami takich zastosowań są m.in. systemy zarządzania efektywnością energetyczną budynków (idea smart buildings) oraz służące optymalizacji ruchu ulicznego w miastach (idea smart cities). Rozwiązania „smart” oznaczają ograniczanie zużycia zasobów oraz redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Już 77 miast w Polsce korzysta z rozwiązań Smart City od Orange. Ten jeden, wspólny system obejmuje wiele podstawowych usług miejskich. Oto przykłady :
Smart Water rozwiązanie zdalnego odczytu wody, wykorzystujące sieć GSM, dedykowane przedsiębiorstwom wodno-kanalizacyjnym, a także gminom i miastom.
Smart Lights rozwiązanie zarządzania oświetleniem wykorzystujące sieć GSM, dedykowane dla opraw zewnętrznych. Współpracuje z oprawami LED wielu producentów.
SMART Energy to oferta instalacji fotowoltaicznych i zarządzania przepływem energii. Smart Energy wykorzystuje system do zdalnego monitorowania paneli, który dostarcza informacji na temat zużycia i produkcji energii oraz samego ich działania.
SMART Bike - system wypożyczalni rowerów miejskich, czwartej generacji (bez stacji dokujących). Rowery wyposażone w moduł GSM i GPS można wypożyczać je nie tylko z fizycznych stacji bazowych, ale też w dowolnym miejscu.
SMART Waste Managment & Bins - Inteligentny śmietnik monitorujący poziom zapełnienia odpadami, z którym można się komunikować za pomocą sieci GSM.
SMART Charger - gama inteligentnych ładowarek produkowanych w Polsce, zgodnych z ustawą o Elektromobilności
SMART Sensor Air & Noise - Inteligentne sensory jakości powietrza i wody, pomiaru hałasu.

W Orange dysponujemy siecią przewodową i mobilną w całym kraju, a jako pierwszy operator w Polsce dostarczamy otwarte i bezpieczne środowisko API IoT dla Internetu Rzeczy. Bazuje na nim nasza platforma Live Objects, dzięki której zintegrowane zarządzanie usługami miejskimi jest przyjazne i możliwe z poziomu smartfona czy komputera.