Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
od październik
październik
GSzabados
GSzabados
Poziom 7, Poszukiwacz
Poziom 7, Poszukiwacz
Punkty: 732
5
1
0
0
offline
ostatnia aktywność: 02-10-2019 21:49

Osiągnięcia

1 like

1 odpowiedź

1 temat

Wed Oct 2 15:20:11 2019 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2152 ttl=51 time=23813 ms

Wed Oct 2 22:07:29 2019 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=26516 ttl=51 time=54002 msWed Oct 2 22:07:31 2019 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=26517 ttl=51 time=54209 msWed Oct 2 22:07:32 2019 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=26518 ttl=51 time=54146 msWed Oct 2 [...]

Wed Oct 2 15:20:11 2019 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2152 ttl=51 time=23813 ms

Do you mean on this page on Facebook?Where the reviews give a total of 1.2 stars of 5? https://www.facebook.com/Orange-903478669782828/ Hahaha... Never mind, I have found the normal one. I will give it a try. https://www.facebook.com/orangepolska/

Wed Oct 2 15:20:11 2019 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2152 ttl=51 time=23813 ms

Here are some more examples: Wed Oct 2 17:14:57 2019 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9048 ttl=51 time=59.7 msWed Oct 2 17:14:58 2019 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9049 ttl=51 time=952 msWed Oct 2 17:14:59 2019 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9050 ttl=51 [...]

Wed Oct 2 15:20:11 2019 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2152 ttl=51 time=23813 ms

Wed Oct 2 22:07:29 2019 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=26516 ttl=51 time=54002 msWed Oct 2 22:07:31 2019 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=26517 ttl=51 time=54209 msWed Oct 2 22:07:32 2019 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=26518 ttl=51 time=54146 msWed Oct 2 [...]