Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Reset modemu ZTE MF283+

Twój modem ZTE MF283+ nie działa tak jak powinien? Większość problemów rozwiązać może przywrócenie ustawień fabrycznych w modemie. Resetu modemu ZTE MF283+ wykonasz w kilku prostych krokach.

Przywracanie ustawień fabrycznych

  • Włącz router
  • Wciśnij przycisk RESET na modemie i przytrzymaj przez około 10 sekund do momentu aż ikona 3G/4G zaświeci się na biało i zgaśnie
Wskazówka: do wciśnięcia przycisku RESET na modemie ZTE MF283+ 
użyj długopisu, szpilki lub innego ostro zakończonego przedmiotu.

 

  • Połącz się z siecią WiFi

Po resecie modemu nazwa sieci i hasło zmienią się na domyślne, a modem trzeba będzie na nowo skonfigurować, aby połączyć się z internetem.

Konfiguracja połączenia z internetem

W skonfigurowaniu połączenia dla modemu ZTE MF283+ pomoże Ci Orange Ekspert.

Historia wersji
Nr wersji:
3 z 3
Ostatnio zaktualizowane:
‎12-10-2021 13:07
Zaktualizowano przez:
 
Etykiety (3)