Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Nowa oferta dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny


Poziom 40, Guru *****
  • 30159
  • 23338
  • 1299

Nowa oferta dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Od dziś pojawiła się nowa oferta dla osób mających KDR. 

 

Regulamin https://orange.binaries.pl/bw//20155/0/44929/2afbbd82-5627-4dd9-9d16-c32321fb7541

 

Oferta dostępna tylko w salonie. 

 

Wyciąg z regulaminu:

 

1. Promocja skierowana jest do tych z Państwa, którzy jako Konsumenci spełnią następujące warunki:
1) zawrą z nami przynajmniej jedną umowę lub aneks do umowy na 24 miesiące wybierając Plan Mobilny 45, Plan Mobilny 55 lub
Plan Mobilny 75,
2) na Koncie abonenckim, na którym będzie rozliczany Plan Mobilny posiadają co najmniej 3 dowolne usługi spośród następujących:
Orange Love, Plan Komórkowy z podstawowym abonamentem nie mniejszym niż 49,99 zł, Plan Mobilny 45, Plan Mobilny 55, Plan
Mobilny 75,
3) przedstawią nam ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny,
4) nie zalegają z opłatami na naszą rzecz,
5) nie korzystają z ofert wykluczających możliwość naliczenia tego rabatu.
2. Spełniając powyższe warunki otrzymają Państwo co miesiąc rabat 25 zł na:
1) jeden abonament za Plan Mobilny – przy posiadaniu na Koncie abonenckim trzech usług spośród wymienionych w tym
regulaminie,
2) dwa abonamenty za Plany Mobilne – przy posiadaniu na Koncie abonenckim co najmniej czterech usług wymienionych w tym
regulaminie.
3. Jeżeli korzystają Państwo z więcej niż dwóch Planów Mobilnych uprawnionych do rabatu, naliczymy go na abonamencie za Plan
Mobilny w ramach czwartej lub czwartej i piątej Umowy. Decyduje data zawarcia Umowy.
4. Nie udzielamy rabatu na abonament za Plan Mobilny 35.

2 ODPOW. 2

Poziom 40, Guru *****
  • 30159
  • 23338
  • 1299

Nowa oferta dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Nieoficjalnie: stara oferta z KDR (na bazie smart plan LTE wspólny) została wycofana lub będzie już niedostępna "na dniach". Klienci, którzy już skorzystali zachowują benefity, wycofanie dotyczy możliwości podpisania nowych umów/aneksów.

Poziom 40, Guru *****
  • 30159
  • 23338
  • 1299